Particuliere zorg

Buro Bloei is een particuliere, contractvrije praktijk (orthopedagoog en psycholoog). Wij werken onafhankelijk van de gemeente. Hoewel dit betekent dat onze zorg in de meeste gevallen niet wordt vergoed, hebben wij deze keuze bewust gemaakt en sluit deze aan bij onze visie op ‘talentontwikkeling’.

  • Voor vergoede, geestelijke gezondheidszorg aan kinderen is (een vermoeden van) een psychiatrische stoornis vereist. Deze manier van werken staat haaks op onze wil om niet te ‘overproblematiseren’ en juist te focussen op de sterke kanten van het kind.
  • Wij willen, samen met u en uw kind, bepalen welk onderzoek, of begeleidingstraject wij inzetten, zonder deze keuze te moeten laten afhangen van een verplicht te stellen diagnose (steeds meer diagnoses worden overigens uit de vergoede zorg gehaald).
  • Werken met contracten impliceert veel administratie (declareren en notuleren). Wij gebruiken deze tijd liever effectief met u en uw kind!
  • Wij willen de privacy van u en uw kind waarborgen. Door zonder contracten te werken, worden wij ontslagen van de plicht vertrouwelijke gegevens met derden te delen.