Aandacht en concentratie

Wat?

Aandacht- en concentratieproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben.  Zo kan het zijn dat kinderen op cognitief gebied onder- of overvraagd worden op school, er sprake is van sociaal-emotionele problematiek, of er kunnen tekorten zijn in de aandachtsfuncties.

Het is belangrijk om vast te stellen waar de problemen in de concentratie en/of aandacht vandaan komen. De manier om dit te doen is afhankelijk van de vraag van de klant en de mate waarin klachten zich uiten. Soms kunnen er goede handvatten worden gegeven naar aanleiding van een observatie op school of thuis, soms is er verder onderzoek nodig. Dit kan een intelligentieonderzoek zijn (WISC-V), zie: hier of een onderzoek naar de aandachtsfuncties met een neuropsychologische test zoals bijvoorbeeld de TEA-ch (Test of Every Day Attention for Children). Deze test kijkt naar 3 vormen van aandacht:

  • Selectieve aandacht
  • Het vermogen aandacht vast te houden ('aandachtsspanne')
  • Het vermogen om aandacht van het één op het ander te richten ('switchen')

Door deze vormen van aandacht afzonderlijk te bekijken kan er een goed beeld verkregen worden van de zwakke, maar ook sterke kanten binnen de aandachtsfuncties van een kind.

Bij al het onderzoek naar aandacht- en concentratieproblemen werkt Buro Bloei handelingsgericht, op basis van het onderzoek worden handelingsadviezen opgesteld voor school en ouders.

Voor wie?

Kinderen tussen de 6 en 16 jaar die problemen hebben met concentratie, of bij wie er een vermoeden bestaat van ADHD of ADD en kinderen die graag willen ‘leren hoe je je moet concentreren’

Wat kost dat?

De kosten voor het onderzoek (WISC-V of TEA-ch) inclusief rapportage en adviesgesprek bedragen €650

Zie ook tarieven