AD(H)D

Wat is het?

ADHD kan het best omschreven worden als ‘gedragskenmerken die afwijken van de norm’. De drie hoofdsymptomen van ADHD bij kinderen zijn: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit.  Deze symptomen kunnen bijvoorbeeld tot uiting komen in dat kinderen niet lijken te luisteren, er moeilijk in slagen schoolwerk af te maken, het lastig vinden te plannen, moeilijk stil kunnen zitten, of niet op hun beurt kunnen wachten.

Men weet niet precies wat de oorzaken zijn van ADHD, maar er is wel bekend dat de hersenstructuur van kinderen met ADHD(-symptomen) verschilt van de hersenstructuur van kinderen zonder ADHD(-symptomen). Dit kan komen door zowel erfelijke aanleg, als niet-erfelijke factoren zoals bijvoorbeeld: zuurstofgebrek bij geboorte, hoofdletsel, of alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Echter, ook de achtergrond van deze verschillen in hersenstructuur zijn nog niet volledig duidelijk. Onderzoek heeft aangetoond dat hersenen plastisch zijn, wat inhoudt dat deze in staat zijn in structuur te veranderen en zich te reorganiseren, in antwoord op prikkels van buiten, zoals het leren van nieuwe dingen en het opdoen van nieuwe ervaringen. De uitdaging voor Buro Bloei is te onderzoeken welke nieuwe vaardigheden, prikkels van buitenaf en hulp aan ouders en leerkrachten ingezet kunnen worden om verbetering in gedrag in thuis- en schoolsituatie te bewerkstelligen.

Welke aanpassingen kunnen een kind met symptomen van ADHD helpen? Hoe haal je het beste uit het kind en creëer je een win-win situatie voor zowel ouder, leerkracht als kind?

Wel of geen ADHD, het gedrag dat een kind laat zien is nooit een op zichzelf staande gebeurtenis, maar vindt plaats in een systeem van ‘actie en reactie’ tussen ouder, leerkracht en kind. Het is dus belangrijk te kijken naar het gehele systeem en op zoek te gaan naar kleine aanpassingen in het dagelijks leven, die grote winst kunnen brengen voor alle partijen binnen dat systeem. Om een kind op de juiste manier te helpen is het belangrijk te beseffen dat iedere situatie en ieder kind uniek is. Daarom zijn behandeling en begeleiding op maat zo belangrijk en hier is niet altijd een ‘diagnose ADHD’ voor nodig.

Vaak kunnen met handelingsgerichte adviezen grote verbeteringen in het gedrag plaatsvinden van kinderen die het bijvoorbeeld lastig vinden om stil te zitten, moeite hebben met concentreren, of het onder controle houden van hun impulsen. Hiertoe is het veelbelangrijker om te kijken naar ‘wat het kind nodig heeft’, dan naar ‘wat er precies met het kind aan de hand is’!