Begeleiding Pubers

In de pubertijd verandert er veel in het leven van kinderen. Waar eerst de ouders en het gezin van de belangrijkste invloed waren op de ontwikkeling, zijn nu vrienden en school van grote invloed [1].

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een grote.

Er wordt opeens een hoge mate van zelfstandigheid van pubers verwacht. Zelf naar school, zelf problemen oplossen en zelf een agenda bijhouden, huiswerk plannen en leerstrategieën aanleren.

Voor veel kinderen gaat dit zonder problemen, maar voor een aantal kan deze periode heel lastig zijn. Bijvoorbeeld doordat ze nooit geleerd hebben hoe ze zelf problemen kunnen aanpakken. Of het ontbreekt hen aan strategieën die ze kunnen hanteren bij het leren. Ook kan het voor sommige pubers lastig zijn nieuwe (sociale) contacten aan te gaan, er kan sprake zijn van pesten of onzekerheid.

Deze pubers, die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen bij Buro Bloei terecht voor begeleiding. Na een intake zal er worden gekeken waar de ondersteuningsbehoefte ligt. Dit kan zijn op het ‘schoolse’ vlak, in dat geval kan Buro Bloei ondersteunen bij het ‘leren leren’.  Het kan ook op het vlak van persoonlijke ontwikkeling liggen, in dat geval biedt Buro Bloei begeleiding in de vorm van individuele (oplossingsgerichte) gesprekken.

Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Buro Bloei streeft naar een zo kort mogelijk traject van ongeveer 3-5 afspraken. In dit traject gaan we actief met de pubers aan de slag en reiken hen concrete vaardigheden aan. In sommige gevallen wordt gevraagd om een bepaald boek aan te schaffen, ter ondersteuning van de begeleiding. Voor tarieven zie: hier

Daarnaast bieden wij voor pubers ook runningtherapie en een brugklascursus.

Aan de ouders van de pubers is natuurlijk ook gedacht!

[1] Crone, E (2008). Het puberende brein. Amsterdam: Bert Bakker Uitgeverij