HELP! Mijn kind is verslaafd aan beeldschermen!

Is je kind verslaafd aan beeldschermen?

Signalen en Tips

Het is algemeen bekend dat kinderen meer tijd doorbrengen met digitale beeldschermen (computer, iPad, telefoon, televisie), dan ooit. De impact hiervan is afgelopen jaren veelvuldig onderzocht. Veel experts geven als advies de beeldschermtijd te beperken, om schadelijke effecten hiervan zoveel mogelijk te voorkomen. Recent onderzoek door de Universiteit van Michigan suggereert echter dat hoe kinderen omgaan met beeldschermen een belangrijkere voorspeller is voor latere sociale of emotionele problemen, dan hoeveel tijd zij hieraan besteden.

Dit onderzoek, naar het beeldschermgebruik van kinderen tussen de vier en elf jaar, laat zien dat de manier waarop kinderen de apparaten gebruiken bepalend is voor het al dan niet ontwikkelen van een beeldschermverslaving. Dit geldt óók wanneer gecontroleerd wordt voor de hoeveelheid beeldschermtijd. Het aantal uur gebruik is voorspellend voor problemen, maar niet in dezelfde mate als problematisch beeldschermgedrag!

De onderzoekers hebben een ‘beeldscherm verslaving checklist’ ontwikkeld. Deze bestaat uit negen signalen, die kunnen duiden op een (toekomstige) verslaving:

1.     Gebrek aan controle. Je kind kan het beeldschermgebruik moeilijk stoppen.

2.     Verlies van interesse. Het enige dat je kind nog lijkt te motiveren zijn beeldschermen.

3.     Preoccupatie. Je kind kan alleen nog maar denken aan beeldschermen.

4.     Psychosociale consequenties. Het beeldschermgebruik interfereert met gezinsactiviteiten.

5.     Serieuze problemen als gevolg van het beeldschermgebruik. Het veroorzaakt problemen in het gezin.

6.     Terugtrekken. Je kind raakt gefrustreerd wanneer het niet met beeldschermen bezig kan zijn.

7.     Tolerantie. Je kind wil steeds langer en vaker met beeldschermen bezig zijn.

8.     Bedrog. Je kind probeert zijn beeldschermgebruik te verbergen, of doet dit stiekem.

9.     Vlucht. Als je kind een slechte dag heeft, is beeldschermgebruik het enige dat hem helpt zich beter te voelen.

 

Een beeldschermverslaving kan op termijn leiden tot relatieproblemen, gedragsmoeilijkheden en verstoringen in de emotionele ontwikkeling.

Ben je bang dat je kind een beeldschermverslaving ontwikkelt? Investeer dan vooral in een meer ‘gezond’ gebruik ervan, in plaats van nadruk op het beperken van de beeldschermtijd. Enkele tips zijn:

1.     Kies positieve inhoud. Begeleid je kind bij het kiezen van geschikte en positieve inhoud. Weet wat je kind ziet, speelt en doet en geef hierin sturing.

2.     Beperk het beeldschermgebruik op specifieke momenten. Hanteer de regel ‘geen beeldscherm tijdens het eten’. Laat kinderen op hun slaapkamer geen gebruik maken van beeldschermen. Onderzoek toont aan dat dit kan leiden tot ongepast gebruik ervan.

3.     Maak gezinsafspraken. Stel samen regels op voor het gebruik van beeldschermen, welke gelden voor alle gezinsleden.

4.     Praat met een professional. Als je het moeilijk vindt om het beeldschermgebruik van je kind te beïnvloeden, of wanneer je bang bent dat je kind verslaafd raakt, neem dan contact op met een psycholoog of orthopedagoog. Uiteraard ben je hiervoor ook welkom bij BURO BLOEI!

 

 

Dit blog is gebaseerd op onderzoek gepubliceerd in ‘Journal Psychology of Popular Media Culture’.