Hoe krijg ik mijn kind aan het lezen?

Deze week is de  kinderboekenweek van start gegaan. Een mooie aanleiding om een stukje te schrijven over lezen en vooral het belang daarvan.

Kinderen lezen minder dan vroeger [1]. Een oorzaak hiervoor kan worden gezocht in het enorme aanbod aan media waar kinderen ontspanning of informatie kunnen vinden, de keuze voor een boek is minder vanzelfsprekend. Kinderen maken hierdoor weinig ‘leeskilometers’ waardoor de leesvaardigheid zich minder sterk kan ontwikkelen. Dit is met name te zien als het gaat om het lezen van lange teksten (Mol & Bus, 2011). Waarom is dit nu zo zorgelijk? Informatie is overal te vinden en scholen maken steeds vaker gebruik van nieuwe lesmethodes die minder een beroep doen op het lezen van lange stukken tekst. Het belang zit vooral in het feit dat lezen ook voor de neurologische ontwikkeling en de hersenrijping belangrijk is. Voor lezen heb je namelijk je hele brein nodig, de waarneming, taal, redeneren, geheugen, aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd-en bijzaken zijn erbij betrokken (Flores & Jolles, 2013).  Ook speelt verbeeldingskracht een rol. Wie kent het niet; helemaal opgaan in een boek en je identificeren met de hoofdpersoon. Je een voorstelling maken van hoe deze eruit ziet en er iets bij voelen. Een verhaal kan spannend zijn (denk aan de verhalen van Roald Dahl!) en je angstig maken, maar ook vertedering opwekken of je aan het lachen maken. Deze identificatie of het inleven in een hoofdpersoon is essentieel voor de emotionele ontwikkeling zoals de vorming van het empathisch vermogen (Flores&Jolles 2013).

Kinderen moeten dus blijven lezen en een van de belangrijkste voorwaarden daarvoor is het ervaren van leesplezier. Voor sommige boekenwurmen vanzelfsprekend maar voor anderen, bijvoorbeeld kinderen met Dylexie zal lezen snel voelen als een verplichting. Deze kinderen zullen lezen vooral onplezierig vinden en het dus ook willen vermijden. Wat kan je nu als ouders of leerkracht doen om te zorgen dat deze kinderen het lezen weer leuk gaan vinden? Hieronder een aantal tips:

Ouders

 • Kies boeken die aansluiten bij het niveau en de interesse van je kind. Dit kunnen ook informatieboeken zijn;
 • Word lid van de bibliotheek en probeer op een vast moment in de week nieuwe boeken te gaan lenen;
 • Lees voor, niet alleen aan kleine kinderen, maar ook oudere kinderen vinden het fijn om voorgelezen te worden
 • In aanvulling op bovenstaande; bouw regelmaat in het (voor-) lezen. Bijvoorbeeld als vast ritueel voor het slapengaan
 • Er zijn ook 'samenlees' boeken, waarbij de ene bladzijde voor het kind is om te lezen en de andere bladzijde voor de ouder/verzorger. Een voorbeeld hiervan zijn de boeken van Annemarie Jongbloed
 • Als het lezen heel lastig gaat, bijvoorbeeld bij Dyslexie, kun je ook luisterboeken gebruiken. Laat je kind dan eventueel wel ‘meelezen’;
 • Donald duckjes of strips lezen is ook lezen. Het gaat om de kilometers, de oefening;
 • Geef het goede voorbeeld! Kruip eens op de bank met een boek (i.pv de telefoon ;-));
 • Laat zien dat je echt overal kunt lezen en hoe belangrijk dat is (ondertiteling, de achterkant van een pak melk, een recept, een bijsluiter);
 • Praat over boeken! Dit is een van de meest krachtige vormen van boekpromotie (stel vragen, laat het kind voorspellen wat er gaat gebeuren, etc);
 • Omring je kind met leuke en aantrekkelijke boeken (als er boeken in de buurt zijn, zal een kind ook niet snel gaan lezen).

Leerkrachten
Voor leerkrachten, heeft kinderboekenschrijver Jacques vriends een aantal zeer goede tips op zijn website staan waar wij niets aan toe te voegen hebben, zie;
https://www.jacquesvriens.nl/index_htm_files/Tips%20leesbevordering%20Jacques%20Vriens.pdf

Boekentips
De leukste kinderboeken gelezen én gerecenseerd door kinderen vind je hier http://www.ikvindlezenleuk.nl

 

Flores, L., Jolles, J. (2013). Bevorder het lezen bij kinderen: leer ver-beelden en stimuleer fantasie. Via http://www.jellejolles.nl/waarom-lezen-zo-belangrijk-is/

Mol, S.E., Bus, A.G. (2011). To read or not to read: a meta-analysis of print exposure from infancy to early adulthood. Psychology bulletin. Mar;137(2):267-96. doi: 10.1037/a0021890.

 


[1] Preventie door interventie, 2017. Stichting lezen&schrijven