Consultatiegesprek voor leerkrachten en intern begeleiders

                                                                                                                                                                                         Voor meer informatie bel 0204897600 of mail ons

Soms loop je als leerkracht, of Intern Begeleider tegen een situatie aan, waarin je graag eens je vragen, of zorgen tegen het licht wilt houden van een onafhankelijke deskundige. Voor alle aan onderwijs gerelateerde vragen kunt u bij ons terecht voor een consultatiegesprek.

Wat?

In een gesprek, waarbij zowel de leerkracht(en), als de Intern Begeleider aanwezig kunnen zijn, gaan we samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Wij luisteren, denken mee en trachten samen met u de onderwijsbehoeften van het kind, of de groep helder in kaart te krijgen. Wij geven adviezen, gericht op het handelen van de leerkracht, teneinde hierbinnen zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van het kind. Indien gewenst kunnen deze gesprekken worden aangevuld met bijvoorbeeld een observatie in de groep, gesprekken met ouders, of diagnostiek.

Wie?

Voor alle leerkrachten en Intern Begeleiders met vragen, of zorgen over een specifiek kind, of een groep. Bijvoorbeeld over:

  • Een kind dat onvoldoende aansluiting vindt bij de klasgenootjes en hoe dit kind te ondersteunen
  • Een kind dat maar niet vooruit gaat met lezen, terwijl u het veel extra en intensieve ondersteuning biedt
  • Pestgedrag in uw klas en onderlinge ‘kliekjes’
  • Een onverwacht lage uitslag van uw groep op de toets ‘Rekenen’

Wat kost dat?

€ 85 per sessie van een uur

Zie ook Tarieven