We zijn momenteel bezig met werk aan de website. Excuses voor het ongemak.

Cursussen

Wat?

Cursus Vroegkinderlijke Ontwikkeling

Wil jij meer leren over de ontwikkeling van jouw baby, peuter of kleuter? Of van het jonge kind in het algemeen? In deze cursus wordt er ingezoomd op de vroegkinderlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2 uur, ieder met een eigen thema.

Training 1 Taalontwikkeling en Motoriek

In deze training wordt uitgelegd op welke manier motoriek en taalvaardigheden zich ontwikkelen. Wat is ‘normale’ ontwikkeling? In welke volgorde ontwikkelen deze vaardigheden zich? Hoe verhoudt dit zich tot de ontwikkeling van hersenen.

Er wordt uitleg gegeven over heersende ontwikkelingspsychologische theorieën. Naast een theoretisch kader is er voldoende aandacht voor praktische toepassingen. In deze training zal tevens uitgebreid worden stilgestaan bij het belang van vroeg stimuleren voor een optimale ontwikkeling.

Training 2 Welbevinden, betrokkenheid en sociaal-emotionele ontwikkeling

Hoe zie je dat een kindje niet lekker in zijn vel zit? Wat is een normale ontwikkeling met betrekking tot spelen en sociale vaardigheden? Waarom is het van belang dat deze ontwikkeling voorspoedig verloopt?

Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor het ontwikkelen en versterken van empathie bij kinderen, hoe kun je dit stimuleren? Daarnaast is er ook in deze training weer een deel van de tijd gereserveerd voor het uitwisselen van praktische tips en adviezen.

Training 3 Ontdekken van de wereld, verstandelijke ontwikkeling, zelfsturing en ondernemen

In de derde en laatste training leer je waarom het zo belangrijk is dat kinderen vrij de wereld kunnen ontdekken. Wat kinderen nodig hebben om dit te kunnen doen. Vanuit ontwikkelingspsychologische theorieën (o.a. Piaget) wordt verteld hoe de cognitieve ontwikkeling verloopt en samenhangt met andere ontwikkelingsgebieden. Hiernaast is er aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies.  

Voor wie?

Voor ouders en verzorgers die graag meer willen leren over de ontwikkeling van jonge kinderen.

Minimaal 4 deelnemers en maximaal 8 deelnemers per cursusavond.

Wat kost dat?

De hele cursus kost €75,- (excl. BTW), zie voor actuele data en informatie over aanmelden hier

Wil je één van de drie trainingen volgen? Dat kan! De kosten voor het bijwonen van een trainingsavond bedragen €30,- per persoon (excl. BTW)