Opvoedondersteuning plus

Er zijn periodes in de ontwikkeling van kinderen die voor ouders net wat extra vaardigheden vergen.

Meestal gaat dat prima, maar door drukte van alledag (werk, school, andere kinderen in het gezin) of omdat het kind zelf een moeilijk periode doormaakt kan het soms lijken alsof niets meer goed gaat. Vaak is er dan sprake van een negatieve spiraal waar reacties op gedragingen van gezinsleden onderling ervoor zorgen dat deze spiraal in stand blijft.

Buro Bloei kan met makkelijke en goed toepasbare tips helpen bij het doorbreken van deze patronen. Tijdens een intakegesprek wordt in kaart gebracht waar de moeilijke momenten zitten. Is dit tijdens het eten? Bij het naar bed brengen? Huiswerk maken? Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een thuisobservatie waarbij er tijdens deze momenten wordt geobserveerd en er worden video opnames gemaakt. Deze opnames worden besproken tijdens een adviesafspraak en ouders krijgen aan het einde van deze afspraak tips mee om thuis mee aan de slag te gaan. Na drie weken volgt er een evaluatie en mogelijke bijstelling van de adviezen.

Indien er behoefte aan is kan er tussentijds een belafspraak worden gemaakt. De nadruk zal in deze begeleiding liggen op de ouder-kind interactie, maar indien wij het idee hebben dat er behoefte is aan praktische organisatorische tips zal dit worden meegenomen. Zie hier voor tarieven (pakket paars).