Adviesconsult school

Wat?

Soms loop je als school (leerkracht, of Intern Begeleider) tegen een situatie aan, waarin je graag eens je vragen, of zorgen tegen het licht wilt houden van een onafhankelijke deskundige. Voor alle vragen rondom de ontwikkeling van een kind op school, kun je bij Buro Bloei terecht voor een adviesconsult. 

Hoe?

In een gesprek (online, bij ons op de praktijk, of bij jou op school) luisteren wij naar jouw verhaal en vragen. Samen proberen wij de zorg te concretiseren en gaan op zoek naar oplossingen. 

Dit kan betekenen dat wij helpen met het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van een kind, of de groep. Wij kunnen adviezen geven, gericht op het handelen van de leerkracht, teneinde hierbinnen zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van het kind. Indien gewenst kunnen deze gesprekken op school worden aangevuld met bijvoorbeeld een observatie in de groep, gesprekken met ouders, of diagnostiek. 

Voor wie?

Voor alle leerkrachten en Intern Begeleiders met vragen, of zorgen over een specifiek kind, of een groep. Voorbeelden van vragen die wij in adviesconsulten met scholen bespreken zijn: 

  • Wij denken eraan om een kind te laten testen. Is dat zinvol? Wat zouden wij kunnen met een onderzoek? 
  • Het kind vindt weinig aansluiting bij leeftijdsgenootjes. Waar zou dat aan kunnen liggen? Is actie hierop aan te raden? 
  • In mijn klas is veel pestgedrag en er zijn veel onderlinge ‘kliekjes’, wat kan ik daaraan doen? 
  • Een kind komt iedere dag thuis met buikpijn, gaat met tegenzin naar school. In de klas is het echter een ‘voorbeeldig’ kind en de juf ziet dit niet terug. Wat kunnen we doen? 
  • Onze leerling heeft heel anders gescoord op de laatste toetsen, dan verwacht. De resultaten stroken niet met hoe wij het kind kennen. Wat nu? 

Wat kost dat?

Buro Bloei hanteert een standaardtarief van € 115 per uur, exclusief eventuele reis-/overige onkosten (Let op! Vanaf 1 september 2024 zal ons standaard uurtarief verhoogd worden naar € 130). 

Voor adviesconsulten in combinatie met bijvoorbeeld observatie en/of diagnostiek maken wij graag een offerte voor je op maat.