Mariëlle Beckers

Wie ben ik?

Ik ben Mariëlle Beckers (1975), orthopedagoog en systeem- en relatietherapeut. Na mijn studie aan de Universiteit van Amsterdam ben ik gaan werken bij het jeugd Riagg in Haarlem. Hier heb ik voornamelijk gewerkt met kinderen met gedragsproblemen en hun ouders. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan met het doen van diagnostisch onderzoek. Naast mijn werk bij het Riagg heb ik geruime tijd gewerkt als klinisch docent bij forensische orthopedagogiek aan de UvA waar ik behalve het geven van onderwijs ook de stagebegeleiding deed. Ik heb door deze begeleiding kennis gemaakt met veel verschillende vormen van jeugdhulpverlening en een hele brede blik op dit werkveld gekregen. Ik heb mij door deze ervaring kunnen ontwikkelen als een orthopedagoog met een brede kennis over opvoeden en ontwikkeling.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door het betrekken van het hele systeem om het kind heen en de samenwerking met ouders, zij zijn tenslotte de echte experts als het om hun kind gaat. 

Waarom Buro Bloei?

Ik merkte in mijn werk steeds vaker dat de communicatie tussen hulpverleners soms slecht of moeizaam verliep. Kinderen en ouders moesten bij mij soms voor de zoveelste keer hun verhaal doen en dat vertraagde het hulpverleningsproces en de ontwikkeling van een kind, of gezin naar een oplossing. Ook zag ik dat de nadruk heel vaak lag op wat er niet goed gaat, in plaats van ook te kijken naar wat er allemaal wél goed gaat. 

Verder kwam het niet zelden voor dat er nauwelijks sprake was van samenwerking tussen ouders, kind en school. Ik ben van mening dat dit beter moet en kan. Ik wil mijn klanten graag persoonlijke aandacht geven en niet te veel ‘problematiseren’. Kortdurende en doelgerichte ondersteuning voor kinderen en ouders. Hierbij moet er aandacht zijn voor de krachten en talenten van kind en de invloed van het systeem om het kind (ouders en school). 

Naast mijn werk als orthopedagoog ben ik moeder van 7 kinderen en oma van 2 kleinkinderen. Ik kreeg vaak de vraag hoe ik de zorg voor mijn gezin combineer met mijn werk en ook nog tijd overhoudt voor mijzelf en mijn grootste hobby: sporten. Ik merkte dat ik veel energie kreeg van het combineren van mijn praktische kennis met mijn vakkennis in het geven van tips aan ouders over hoe ze alle bordjes in de lucht kunnen houden. 

In mijn werk was er te weinig ruimte om die aansluiting bij ouders te maken en daardoor ontstond de gedachte een eigen praktijk te beginnen. 

Behalve op doen van diagnostiek, het geven van opvoedondersteuning en begeleiding van ouders en kinderen, richt ik mij dus ook op (werkende) ouders in het algemeen. Door het geven van advies en het meedenken met moeders, vader en opvoeders, kunnen we geïnspireerd raken en leren van elkaar, om op die manier meer ontspannen op te voeden en je tijd efficiënter in te delen. 

Vanuit Buro Bloei ben ik betrokken als gedragswetenschapper voor een aantal gezinshuishuizen. Hier geef ik advies over (trauma sensitief) opvoeden en denk mee over behandeling en begeleiding. Ik ondersteun hierbij zowel de gezinhuisouders als de kinderen en biologische ouders. Door dit werk ben ik me nog meer bewust geworden van de invloed van het systeem op de ontwikkeling van kinderen. Om die reden ben ik in augustus 2021 gestart met de opleiding tot systeem -en relatietherapeut. Ik verwacht deze in mei 2023 af te ronden. 

Curriculum Vitae

Opleiding

2023

Psychopathologie volwassenen (RINO)
Masterclass Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) Level 1, door Ph. D. Daniel Hughes, trauma-therapie

2023-heden

Partner-relatie therapie (AIGR)

2022

Bijscholing cursus ‘Europees Eerste Hulp’ door Rode Kruis Nederland

2021-2023

Opleiding systeemtherapeut AIGR Amsterdam (afgerond)

2017-2018

Specialistische cursus ‘verbindend gezag’ Lorentzhuis Haarlem

2016

Cursus Hardlooptrainer Aalo

2015

Europees certificaat EHBO

2013-heden

Diverse cursussen en congressen in het kader deskundigheidsbevordering

2011

Cursus online hulpverlening/chatten met jongeren (via Jeugdriagg)
Cursus oplossingsgericht werken in de jeugdzorg door dr. de Hoogh

2010

Opleiding hoogbegaafdheid en differentiatiecoördinator onderwijs
(post HBO), Theo Thijssen instituut Utrecht.

2009

Cursus Runningtherapie, Bram Bakker en Simon van Woerkom
(stichting Runningtherapie Nederland).
Master orthopedagogiek afgerond.

2008-2009

Onderzoeksstage bij de faculteit ontwikkelingspsychologie
(onder leiding van dr. Ramakers) aan de UvA in Amsterdam
(onderzoek naar cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen in
het kader van vroege detectie verstandelijke handicap).
Praktijkstage bij jeugdriagg Haarlem.
Accent op diagnostiek voor klinische aantekening NVO.

2007-2009

Master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

2006

Bachelor Pedagogische wetenschappen afgerond.

2006-2007

Minor jeugdcriminaliteit en preventie jeugddelinquentie afgerond
aan Universiteit van Amsterdam

2007-2008

Extra vakken gevolgd psychologie

2003-2004

‘Prosa’ stage als intern begeleidster op de Linaeusschool in Amsterdam

2003-2009

Opleiding Pedagogische wetenschappen aan Universiteit van Amsterdam.

2003

Colloquium doctum (Statistiek) Universiteit van Amsterdam

1992-1994

VWO, 5 deelcertificaten op Scholen Gemeenschap Zuid

1987-1992

HAVO, afgerond op Scholen Gemeenschap Zuid te Enschede

Werkervaring

2021-2022

Gastdocent keuzevak kindermishandeling iPAbo Amsterdam

2017-heden

Gedragswetenschapper voor diverse gezinshuizen in regio Noord-Holland

2014-heden

Eigenaar Bloeirunning, stimuleert sporten bij jongeren

2013-2015

Coach voor het project Expeditie jij’(Jongeren met overgewicht)
gemeente Amsterdam (Dynamo, stadsdeel Oost en Zuid).

2012-heden

Orthopedagoog en eigenaar Buro Bloei Amsterdam
Deskundige mbt opvoeden en ontwikkeling van kinderen voor
diverse opvoedtijdschriften en TV programma’s

2009-2017

Klinisch docent aan de UvA faculteit maatschappij en gedragswetenschappen.

2010-2011

Deskundige en lid projectgroep voor MYOL, onderdeel van jeugdriagg Haarlem

2009-2012

Werkzaam bij Diagnostisch centrum, onderdeel jeugdriagg Haarlem.

2003-2005

Werkzaam bij kinderwinkel Sterk in Amsterdam

2003-2008

Begeleidster/docent van een werkgroep ‘pedagogische vaardigheden’
aan de Universiteit van Amsterdam

Vrijwilligerswerk

2019-heden

MR-lid Barlaeus Gymnasium Amsterdam

2013-heden

Vrijwilliger voor HB020 (stimuleert voltijd onderwijs aan
hoogbegaafde kinderen)

2012-2014

Opvoedadvies aan Marokkaanse moeders bij voorschool
‘Torteltuin’ Amsterdam-west

2008-2010

Lid van het panel van pleegouders in het kader van inspraak HKZ certificaat

2006-heden

Voorlichtster bij de cursussen voor aanstaande pleegouders bij
Spirit Amsterdam, en ‘mediapleegouder’ voor Spirit pleegzorg Amsterdam.

2002-heden

Pleegouder bij Spirit afdeling Pleegzorg

1997-1999

Vrijwilliger bij SOS telefonische hulpdienst in Amsterdam

Overig

Spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Duits. In het bezit van rijbewijs B

Je kunt mij bereiken op: marielle@buro-bloei.nl

  • Orthopedagoog
  • SKJ geregistreerd, registratienummer: 120002044
  • Lid van de beroepsvereniging NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen), lidnummer 9673