We zijn momenteel bezig met werk aan de website. Excuses voor het ongemak.

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Wat?

(Hoog)begaafdheid gaat verder dan hebben van een hoog IQ. Om je intellectuele vaardigheden te kunnen verzilveren zijn tevens andere begaafdheids-/ persoonlijkheidsfactoren (zoals een goede motivatie, de juiste werk- en leerstrategieën en een creatief denkvermogen) en omgevingsfactoren (zoals: sluit het onderwijs goed aan, hoe is de leerhouding binnen het gezin?) van belang.*

Omdat er vanuit de wetenschap geen eenduidige definitie bestaat van (hoog)begaafdheid, heeft Buro Bloei ervoor gekozen om deze ‘diagnose’ niet te stellen. Bovendien acht Buro Bloei het veel meer belang om te kijken naar wat het kind nodig heeft.

In een (hoog)begaafdheidsonderzoek wordt bekeken wat de aanleg van het kind is en in hoeverre het de vaardigheden heeft om tot (hoog)begaafde prestaties te komen. Dit wordt vervolgens naast de daadwerkelijke leerprestaties van het kind gelegd om te kunnen bepalen of deze in overeenstemming zijn met de aanleg van het kind (of dat er mogelijk sprake is van onderpresteren). Onderzocht wordt welke vaardigheden van het kind eventueel nog kunnen worden versterkt, teneinde de leercapaciteit zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien. Uiteraard wordt tevens bekeken hoe de’ omgeving’ (ouders, school) het kind hier het best bij kunnen ondersteunen. Niet alleen de leerprestaties komen aan bod, maar tevens het sociaal en emotioneel functioneren van het kind.*

‘Munich model of Giftedness and Talent’ (Heller, 199

Munich model of Giftedness and Talent’ (Heller, 1992)   

Uitzending het Klokhuis over hoogbegaafd zijn

Hoe?

Een begaafdheidsonderzoek heeft als basis  een intelligentieonderzoek. Afhankelijk van de leeftijd maken wij gebruik van de WAIS-III, de WISC-V of de WPPSI-III. Een intelligentieonderzoek bestaat uit verschillende vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Daarnaast wordt gekeken naar overige persoonlijkheidseigenschappen van (hoog)begaafdheid (o.a. creatief denkvermogen, werk- en leerstrategieën), de leerprestaties en de omgeving van het kind. Het totale onderzoek duurt ongeveer 3,5 uur (niet alle onderdelen van het onderzoek worden met het kind zélf uitgevoerd).

Voor wie?

Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar van wie het vermoeden bestaat dat ze (hoog)begaafd zijn.

Waarom?

Met name wanneer er vragen bestaan over of het kind zich optimaal ontwikkelt en waar eventueel verbetering nodig is, is dit een geschikt onderzoek. 

Wat kost dat?

Buro Bloei hanteert een tarief van € 1050 voor een hoogbegaafdheidsonderzoek. Dit is inclusief:

  1. Anamnese en dossierstudie
  2. Intake
  3. Uitgebreid onderzoek (bijvoorbeeld een begaafdheidsonderzoek of een combinatie van de standaardonderzoeken; intelligentie en een stukje sociaal- emotioneel, of aandachtsfuncties en een beknopte indicatie van intelligentie (ca. 5 uur)
  4. Een verslag met daarin de belangrijkste bevindingen, conclusies en adviezen
  5. Een gesprek waarin de resultaten en het advies worden besproken

Na afloop van een onderzoek hebben wij altijd een adviesgesprek met ouders. Hierin bespreken wij de resultaten en adviezen en vertellen wij meer over hoe het onderzoek gegaan is. Wij merken dat kinderen vaak zélf ook graag willen weten hoe zij het gedaan hebben en wat er is ‘uitgekomen’. Voor deze kinderen hebben wij het Kinder Adviesgesprek.

Vergoeding?

Soms wordt een intelligentieonderzoek vergoed. Wil je weten hoe dit werkt? Kijk dan hier