Intelligentieonderzoek

Wat?

In een intelligentieonderzoek worden verschillende aspecten van de intelligentie van een kind onderzocht. Zo wordt er gekeken naar het verbaal begrip en visueel-ruimtelijk inzicht, maar bijvoorbeeld ook naar werkgeheugen en verwerkingssnelheid. 

Hoe?

Buro Bloei gebruikt voor dit onderzoek de WISC-V. Dit is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Bij kinderen < 6 jaar en bij kinderen van 6 jaar met een vermoedelijke ontwikkelingsachterstand maken wij gebruik van de WPPSI-IV-NL 

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. In intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende delen van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van de sterke kanten van jouw kind en laat ook zien met welke vaardigheden je kind misschien meer moeite heeft. 

Wil je meer weten over hoe de afname van een intelligentietest bij Buro Bloei in zijn werk gaat? Lees dan hier ons blog

Voor wie?

Kinderen van 2,5 tot en met 16 jaar bij wie er vragen zijn over het intelligentieniveau en/of het intelligentieprofiel. 

Wat kost dat?

Buro Bloei hanteert een tarief van€ 750 voor het volledige onderzoekstraject (Let op! Per 1 september 2024 gaan onze tarieven omhoog): 

  1. Intake op basis van aanmeldingsformulieren 
  2. Voorbereiding 
  3. Afname van het onderzoek (een hele ochtend) 
  4. Uitwerken en scoren 
  5. Een uitgebreide rapportage met daarin de belangrijkste bevindingen, conclusies en adviezen 
  6. Een gesprek waarin de resultaten en het advies worden besproken 

Na afloop van een onderzoek hebben wij altijd een adviesgesprek met ouders. Hierin bespreken wij de resultaten en adviezen en vertellen wij meer over hoe het onderzoek gegaan is. Wij merken dat kinderen vaak zélf ook graag willen weten hoe zij het gedaan hebben en wat er is ‘uitgekomen’. Voor deze kinderen hebben wij het Kinder Adviesgesprek