Werkwijze

De pijlers van Buro Bloei:

 1. Een positieve en oplossingsgerichte aanpak, met de focus op groei 
  Dat begint met het in het juiste perspectief plaatsen van het ‘probleem’; wat zijn de verwachtingen (van het kind zelf en van de omgeving) waar het kind aan moet voldoen en zijn deze reëel? Wie heeft er eigenlijk een probleem….? 
 2. Het loslaten van DE norm 
  Wij grijpen daarom steeds terug naar het individuele kind, in zijn/haar omgeving en met zijn/haar mogelijkheden. Door de focus te leggen op wat het kind wél goed kan en waar het warm en enthousiast van wordt, ontstaan er ruimte en vertrouwen om óók te gaan werken aan de vaardigheden die minder goed ontwikkeld zijn. 
 3. Samenwerking 
  Buro Bloei werkt samen met zowel de ouders, als de leerkrachten (en andere belangrijke mensen) om het kind heen. De totale omgeving van het kind is namelijk van invloed op zijn/haar omgeving (Jessurun, N. & Warring, R. 2018) [1]. Buro Bloei gebruikt ieders kracht om te ‘werken aan wat werkt’ en te versterken wat beter kan. Wij stimuleren presteren, met oog voor de realiteit (eruit halen wat erin zit, maar ook: sommige vaardigheden zijn nu eenmaal nodig…). 
 4. Transparantie en planmatigheid 
  Buro Bloei is helder in wat het niet en vooral in wat het wél kan bieden. Wij werken altijd vanuit een plan en streven hierbinnen naar een begeleiding welke ‘zo kort mogelijk en zo lang als nodig’ [2] van duur is en optimaal is afgestemd op de behoeftes van het kind. 
 5. Aandacht 
  Wij staan in onze begeleiding voor persoonlijke aandacht en interesse. Buro Bloei is laagdrempelig, heet welkom, luistert en vindt niets gek. 
 6. Aanvullende expertises.  
  Wij bieden aanvullende expertises (vanuit orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie), welke afwisselend voor hetzelfde kind, binnen hetzelfde traject kunnen worden ingezet. 

[1] Jessurun, N. & Warring, R. (2018). Het gezin als een systeem dat door de tijd heen beweegt: het levensfase- multicontextmodel. Couthinho, Bussum

[2] Voor onderbouwing zie onder andere:
Le Fevere de Ten Hove, M. (2004). Korte therapie, handleiding bij het ‘Brugse model’ voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren. Antwerpen-Apeldoorn: Garant uitgevers.
Weisz, J.R & Kazdin, A.E. (2010). Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents. New York: Guilford Press.