Individuele begeleiding

Wat?

Ieder kind kan wel eens een ‘hobbel’ ervaren in de ontwikkeling (bijvoorbeeld in het vinden van aansluiting bij andere kinderen, het reguleren van de emoties, het opvolgen van regels), of een lastige fase doormaken (bijvoorbeeld een verminderd welbevinden, angst). 

Ook kan het voor een kind lastig zijn om gevoelens, of een probleem met de belangrijke volwassenen in zijn/haar directe omgeving te bespreken. Dan kan het heel fijn zijn om eens met een onafhankelijk iemand te praten.  

Buro Bloei biedt individuele begeleiding voor kinderen, waarin samen op een positieve manier naar een verbetering, of oplossing wordt gezocht. 

Hoe?

In deze individuele begeleiding wordt niet het probleem, maar op de oplossing centraal gesteld. Dit doen wij door niet alleen te praten over wat er minder goed gaat, maar vooral ook over wat er allemaal wél goed gaat. Er wordt ‘gewerkt aan wat werkt’ en het kind wordt zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Het kind weet immers zelf het beste wat er in hem/haar omgaat en wat het nodig heeft om zich beter te voelen. In deze gesprekken wordt gebruikt gemaakt van (elementen uit) gerenommeerde technieken en methodes zoals bijvoorbeeld Kids’ Skills (Ben Furman, 2006)[1], cognitieve gedragstherapie en Denken + Durven = Doen (Susan Bögels, 2008). 

  • Ieder kind krijgt een plan en doelen op maat. 
  • We streven ernaar de doelen in maximaal 15 gesprekken te behalen. 
  • Wij willen uitgebreide verslaggeving vermijden en zoveel mogelijk tijd met het kind benutten. Daarom maken wij om de communicatie met ouders en/of school optimaal te houden gebruik van een Bloei Boek. Ouders zijn altijd welkom om aan het einde van het gesprek aan te schuiven, om te ervaren hoe een dergelijke sessie in zijn werk gaat. 

Voor wie?

Voor kinderen tot en met 12 jaar, die een tijdelijk steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het werken aan een persoonlijk leerdoel én hiertoe zelf gemotiveerd zijn. Voor kinderen ouder dan 12 hebben we een apart aanbod, zie hier

Omdat oplossingsgerichte gespreksvoering een bepaalde mate van reflectievermogen vereist (je moet immers kunnen nadenken over je eigen gedrag) is individuele begeleiding over het algemeen haalbaar vanaf ongeveer 8 jaar. Bij de jongere kinderen richten wij ons meer op de ouders.  

Wat kost dat?

Buro Bloei hanteert een standaardtarief van € 115 per uur. Dit is inclusief materialen en het Bloei Boek.

[1] Furman, B (2006). De methode Kids’ Skills. Amsterdam : Boom- Nelissen