Systeemtherapie

Wat? 

Ontwikkelingsproblematiek bij kinderen ontstaat vaak door een samenspel van enerzijds aanleg (in het kind) en anderzijds omgevingsfactoren. Gedrag kan, omdat het al lange tijd bestaat, soms moeilijk te doorbreken zijn. Hiervoor is het nodig om naar het hele ‘systeem’ om het kind heen te kijken. Buro Bloei doet dit door middel van gezinstherapie (een vorm van systeemtherapie). Binnen deze vorm van begeleiding wordt gekeken naar de onderlinge relaties en patronen binnen het gezin. Samen wordt gezocht naar hoe deze in stand worden gehouden én doorbroken kunnen worden. Dit door de verschillende gezinsleden zich bewust te laten worden van hoe hun onderlinge relaties van invloed zijn op zowel het eigen handelen, als ook op dat van de andere(n).   

Hoe?

In een eerste kennismaking met het gezin wordt de gezamenlijke hulpvraag goed in kaart gebracht. Er wordt een plan van aanpak gemaakt. In dit plan worden sessies in verschillende samenstellingen opgenomen; het hele gezin samen en individuele sessies met het kind (de kinderen) en de ouder(s).  

De sessies kunnen zowel bij ons op de praktijk, als ook in overleg bij het gezin thuis plaatsvinden.  Soms wordt een sessie systeemtherapie opgenomen op video. Dit is ten behoeve van onze eigen ontwikkeling en ook om eventueel (samen) terug te kunnen kijken. Deze opnames blijven in het bezit van Buro Bloei en worden na gebruik vernietigd.

Voor wie?

Voor kinderen en ouders die willen kijken naar interacties binnen het gezin en samen willen werken aan een meer ontspannen gezinsleven en het doorbreken van patronen.  

Wat kost dat?

Buro Bloei hanteert een tarief van € 160 voor 75 minuten, exclusief eventuele reiskosten.