We zijn momenteel bezig met werk aan de website. Excuses voor het ongemak.

Vergoede & Particuliere zorg

Vergoede zorg

Buro Bloei heeft sinds januari 2018 contracten met de gemeenten Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland. Dit betekent dat vergoeding van de jeugdhulp geboden door Buro Bloei wellicht mogelijk is, mits de ondersteuningsbehoefte van het gezin aansluit op ons aanbod. Buro Bloei biedt laagdrempelige zorg binnen Segment B. Ouders hebben een officiële verwijzing nodig om voor vergoede zorg in aanmerking te komen.

Klik hier voor informatie voor ouders                                                

Klik hier voor informatie voor verwijzers

Particuliere zorg

Buro Bloei werkt ook onafhankelijk van de gemeente. Ouders (of scholen) kunnen ons op eigen initiatief benaderen, er is géén verwijzing nodig. Gezamenlijk bepalen we welk onderzoek of begeleidingstraject wij inzetten, zonder deze keuze te moeten laten afhangen van een door de gemeente bepaald budget. In dit geval betalen de ouders (of school) de zorg zelf. Hiernaast heeft dit als voordeel dat er relatief meer tijd effectief aan ouders en kind kan worden besteed, daar er minder administratie (notuleren en declareren) noodzakelijk is dan wanneer er sprake is van vergoede zorg.

Klik hier voor informatie over onze tarieven