Vergoede & Particuliere zorg

Vergoede zorg

Buro Bloei heeft contracten met de gemeenten Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland. Dit betekent dat vergoeding van de jeugdhulp geboden door Buro Bloei wellicht mogelijk is, mits de ondersteuningsbehoefte van het gezin aansluit op ons aanbod én er een geldige verwijzing is. 

Let op:

  • Buro Bloei biedt enkel zorg binnen de ESJH (Enkelvoudige Specialistische Jeugdzorg). 
  • Onderwijs gerelateerde vragen vallen niet onder de Jeugdwet, maar onder Passend Onderwijs. Ouders kunnen deze zorg ook zelf bekostigen (zie particuliere zorg).

Klik hier voor informatie voor ouders                                                

Klik hier voor informatie voor verwijzers

Particuliere zorg

Buro Bloei biedt ook particuliere hulp, onafhankelijk van de gemeente. Ouders (of scholen) kunnen ons op eigen initiatief benaderen, er is géén verwijzing nodig. 

Na aanmelding bepalen we samen welke hulp (bijvoorbeeld: een adviesconsult, begeleiding, onderzoek, opvoedondersteuning) we inzetten, zonder deze keuze te moeten laten afhangen van een door de gemeente bepaald budget. Het voordeel van particuliere zorg is dat er relatief meer tijd effectief aan ouders en kind kan worden besteed, daar er minder administratie (notuleren en declareren) noodzakelijk is dan wanneer er sprake is van vergoede zorg.

Voor particuliere zorg ontvang je als ouders (of school) dan zelf de factuur. Zie hier een overzicht van de tarieven. Uiteraard zullen wij vooraf altijd heldere afspraken maken over de prijs. In geval van een persoonsgebonden budget (PGB) is het mogelijk om ons hieruit te betalen.