We zijn momenteel bezig met werk aan de website. Excuses voor het ongemak.

Individuele begeleiding van (hoog)begaafde kinderen

Wat?

Een goed stel hersens hebben is geen garantie voor goed kunnen leren of lekker in je vel zitten. (Hoog)begaafde kinderen hebben specifieke uitdagingen en valkuilen. Zij hebben vaak weinig ‘leerervaringen’; momenten waarop zij even ergens hun tanden in moet zetten om zich iets eigen te maken. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld demotivatie, of angst om fouten te maken in situaties waarin het het kind niet voor de wind gaat. Ook het ‘anders zijn’ en het willen voldoen aan eigen, of andermans verwachtingen zijn belangrijke thema’s voor een (hoog)begaafd kind.

Hoe?

Binnen de individuele begeleiding wordt in een aantal sessies gewerkt aan van tevoren vastgestelde, individuele doelen. De begeleidingssessies geven het kind zowel theoretische, als praktische handvatten. Het kind krijgt opdrachten mee om te kunnen oefenen en de ouders/leerkracht bij het proces te betrekken.

Voor wie?

Voor alle (hoog)begaafde kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld:

  • Werkaanpak en leerstrategieën (‘Leren Leren’)
  • Probleemoplossend vermogen en creativiteit in denken (‘Leren Denken’)
  • Motivatie, zelfbeeld, het om kunnen gaan met het eigen ‘anders zijn’ (‘Leren Leven’)
  • Onderpresteren, perfectionisme en faalangst (‘Mindset-training‘)

Wat kost dat?

Buro Bloei hanteert een standaardtarief van € 115 per uur.