Individuele begeleiding van (hoog)begaafde kinderen

Wat?

Een goed stel hersens hebben is geen garantie voor goed kunnen leren of lekker in je vel zitten. Hoogbegaafde kinderen hebben specifieke uitdagingen en valkuilen. Zij hebben vaak weinig ‘leerervaringen’; momenten waarop zij even ergens hun tanden in moet zetten om zich iets eigen te maken. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld demotivatie, of angst om fouten te maken in situaties waarin het even niet voor de wind gaat. Ook het ‘anders zijn’ en het willen voldoen aan eigen, of andermans verwachtingen kunnen belangrijke thema’s zijn voor een hoogbegaafd kind. 

Hoe?

Binnen de individuele begeleiding wordt in een aantal sessies gewerkt aan van tevoren vastgestelde, individuele doelen. De begeleidingssessies geven het kind zowel theoretische, als praktische handvatten. Het kind krijgt opdrachten mee om te kunnen oefenen en de ouders/leerkracht bij het proces te betrekken.  

Omdat ook de opvoeding van hoogbegaafde kinderen een uitdaging kan zijn, is het uiteraard altijd mogelijk de begeleiding aan te vullen met een aantal sessies voor de ouders en/of het gezin in het geheel.  

Voor wie?

Voor alle hoogbegaafde kinderen die wat extra (psychologische) ondersteuning[1] kunnen gebruiken bij: 

  • Werkaanpak en leerstrategieën (‘Leren Leren’) 
  • Probleemoplossend vermogen en creativiteit in denken (‘Leren Denken’) 
  • Motivatie, zelfbeeld, het om kunnen gaan met het eigen ‘anders zijn’ (‘Leren Leven’) 
  • Onderpresteren, perfectionisme en faalangst (klik hier voor een artikel uit de oude doos van ons over ‘Mindset’) 

Wat kost dat?

Buro Bloei hanteert een standaardtarief van € 115 per uur.

[1] Buro Bloei richt zich hierin vooral op het vergroten van het eigen inzicht en het toepassen daarvan op het handelen. Voor studiebegeleiding, of praktische hulp bij bijvoorbeeld plannen en organiseren verwijzen wij graag door.