We zijn momenteel bezig met werk aan de website. Excuses voor het ongemak.

Informatie voor verwijzers over vergoedingen

Wat?

Sinds 1 januari 2018 heeft Buro Bloei contracten met de gemeenten Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek- Waterland. Dit betekent dat vergoeding van de jeugdhulp geboden door Buro Bloei wellicht mogelijk is, mits de ondersteuningsbehoefte van het gezin aansluit op ons aanbod.

Voor wie?

1. Segment B

Buro Bloei biedt hulp aan binnen Segment B: hierbij is er sprake van enkelvoudige problematiek waarbij de problematiek en de behoefte van het kind enkelvoudig en goed herkenbaar zijn.

2. Segment Profiel Intensiteit-Combinatie (SPIC)

De ondersteuningsprofielen  staan voor noodzakelijke ondersteuning van een gezin en de gewenste resultaten. De intensiteiten zijn gekoppeld aan de profielen en geven duiding over de gemiddelde duur en intensiteit van de inzet die nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

Buro Bloei is ingekocht op de volgende profielen:

  • Profiel 1, intensiteit duurzaam licht en perspectief
  • Profiel 2, intensiteit duurzaam licht / zwaar, intensief en perspectief
  • Profiel 3, intensiteit duurzaam licht en perspectief
  • Profiel 4, intensiteit duurzaam licht / zwaar, intensief en perspectief
  • Profiel 5, intensiteit duurzaam licht en perspectief
  • Profiel 7, intensiteit duurzaam licht / zwaar, intensief en perspectief
  • Profiel 8, intensiteit duurzaam licht / zwaar, intensief en perspectief
  • Profiel 10, intensiteit duurzaam licht / zwaar, intensief en perspectief

Een hulpmiddel om SPIC te bepalen én om te zien of Buro Bloei daarop aansluit:  https://www.ikzoekjeugdhulp.nl/professional

3. Wanneer kan een gezin niet bij ons terecht?

Buro Bloei biedt geen hulp aan gezinnen binnen segment B, profiel 6 en 9.

·         Profiel 6: Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multiproblem gezinnen.

·         Profiel 9: Jeugdigen met een lichamelijke beperking (gehoor/zicht of somatisch en/of niet aangeboren hersenletsel).

Hiernaast biedt Buro Bloei geen hulp aan binnen Segment C: hulp binnen dit segment vraagt om specialistische expertise van meerdere professionals tegelijk. Het gaat om complexe, ‘veelomvattende hulp’.

Mochten er vragen zijn over ons aanbod of als je een cliënt bij ons wilt aanmelden is het natuurlijk altijd mogelijk om even te overleggen. Mail dan naar info@buro-bloei.nl.