We zijn momenteel bezig met werk aan de website. Excuses voor het ongemak.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wat?

Onderzoek naar de sociaal- emotionele ontwikkeling kan nodig zijn als er bijvoorbeeld vermoedens zijn dat deze anders, of niet-leeftijdadequaat verloopt.

De oorzaken van problemen in de sociaal- emotionele ontwikkeling kunnen in het kind zelf liggen (door aanleg of erfelijke factoren). Maar problemen kunnen ook veroorzaakt worden door factoren binnen het gezin (gescheiden ouders, ziekte van een ouder), of de omgeving waarin het kind opgroeit (de buurt waar het woont, de kinderen in de klas, de leraar, het onderwijssysteem).

Hoe?

 Door middel van vragenlijsten en/of gesprekken wordt er een beeld verkregen van:

Voor wie?

 Kinderen tussen de 6 en 16 jaar bij wie er zorgen zijn over het sociaal-emotioneel functioneren.

Wat kost dat?

De kosten zijn afhankelijk van de precieze vraag van ouders, kind of school en de duur van het onderzoek.