Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wat?

Onderzoek naar de sociaal- emotionele ontwikkeling van een kind kan gewenst zijn wanneer vermoed wordt dat deze anders, of niet-leeftijdsadequaat verloopt. 

Door onderzoek te doen kan inzicht worden verkregen in hoe het kind zich op bepaalde gebieden ontwikkelt, ten opzichte van leeftijdgenoten. Ook kan worden gekeken of eventuele problemen samenhangen met specifieke factoren binnen het gezin (gescheiden ouders, ziekte van een ouder), of de omgeving waarin het kind opgroeit (de buurt waar het woont, de kinderen in de klas, de leraar, het onderwijssysteem). Op basis hiervan kunnen dan gerichte adviezen worden gegeven.  

Hoe?

Door middel van vragenlijsten en/of gesprekken en observaties wordt er een beeld verkregen van bijvoorbeeld: 

Voor wie?

Kinderen bij wie er zorgen zijn over het sociaal-emotioneel functioneren. Omdat een relevant deel van dit type onderzoek bestaat uit ‘zelfrapportage’, zijn de mogelijkheden bij heel jonge kinderen vaak beperkt(er). Wil je weten wat er bij jouw kind mogelijk is, neem dan even contact op. 

Wat kost dat?

De kosten zijn afhankelijk van de precieze vraag van ouders, kind of school en de duur van het onderzoek.