Begeleiding

Buro Bloei biedt naast diagnostiek ook begeleiding van kinderen, ouders en leerkrachten. Het doen van onderzoek is lang niet altijd nodig om gericht met een hulpvraag aan de slag te kunnen gaan. Even sparren, advies over een specifieke situatie, of tijdelijke ondersteuning kan heel helpend zijn. 

De begeleiding van Buro Bloei is laagdrempelig en ‘op maat’. Uiteraard werken we met methodieken. Dit doen we alleen niet volgens een vast draaiboek, maar altijd afgestemd op de persoon en de situatie. 

Onze aanpak is doelmatig en oplossingsgericht. We kijken niet alleen naar wat minder goed gaat, maar proberen ook juist dat wat wél goed gaat te versterken en in te zetten.[1]

Buro Bloei heeft de volgende mogelijkheden voor begeleiding: 

 1. Adviesconsult school 
  Voor leerkrachten en Intern Begeleiders die vragen of zorgen hebben over een kind in hun klas, of een groep in het geheel.  
 2. Advies-/Opvoedondersteuning ouders 
  Voor ouders die vragen hebben over een specifieke situatie rondom hun kind, of bepaalde uitdagingen ervaren in de opvoeding en hun eigen kennis en vaardigheden graag willen uitbreiden. 
 3. Individuele begeleiding 
  Voor kinderen die graag willen worden geholpen bij het bereiken van een specifiek ‘leerdoel’ (bijvoorbeeld: minder vaak/snel boos worden of makkelijker vrienden kunnen maken) en/of behoefte hebben aan iemand met wie zij op een veilige manier kunnen praten over hun gevoelens en emoties. 
 4. 12+ 
  Voor kinderen en jongeren >12 jaar die op zoek zijn naar een coach of luisterend oor, met als doel hen verder op weg te helpen bij uitdagingen, bijvoorbeeld op school, of in welbevinden, sociale relaties, of persoonlijke ontwikkeling.   
 5. Systeembegeleiding 
  Voor kinderen en ouders die willen kijken naar interacties binnen het gezin en samen willen werken aan een meer ontspannen gezinsleven en het doorbreken van patronen.
 6. Rouw
  Voor kinderen en jongeren die hulp kunnen gebruiken bij het verwerken van een verlies, of ingrijpende verandering.  
 7. Hoogbegaafdheid 
  Voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij specifieke thema’s, zoals ‘anders zijn’, ‘leren leren’, of omgaan met falen.  
 8. Partnerrelatietherapie
  Voor partners die willen kijken naar interacties en patronen in de relatie en samen willen werken aan meer verbinding en het doorbreken van patronen. 
 9. Workshops 
  Een aanbod op maat, waarbinnen we kunnen aansluiten bij jouw specifieke wensen en ideeën.  
 10. Bewegende begeleiding‘ 
  Beweging is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en heeft (wetenschappelijk aangetoonde) positieve effecten op zowel het sociaal-emotioneel, als het cognitief functioneren. Buro Bloei integreert daarom graag op diverse manieren beweging in de begeleiding. Mariëlle en Sonja zijn beiden gecertificeerd runningtherapeut
 11. Gezinshuizen 
  Voor kleinschalige gezinshuizen die ons als gedragswetenschapper willen inzetten voor hulp bij bijvoorbeeld het opstellen van behandelplannen, het begeleiden van bezoeken, professionalisering en het aansluiten bij intercollegiaal overleg. 

[1] Vanwege onze aanpak zijn hulpvragen die langdurige/structurele begeleiding of behandeling vragen minder goed passend bij Buro Bloei.