We zijn momenteel bezig met werk aan de website. Excuses voor het ongemak.

Informatie voor ouders over vergoedingen

Vergoeding vanuit de gemeente

Sinds 1 januari 2018 heeft Buro Bloei contracten met de gemeenten Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek- Waterland. Dit betekent dat vergoeding van de jeugdhulp geboden door Buro Bloei wellicht mogelijk is. Er is echter wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

1. Jullie zoon of dochter staat ingeschreven in één van de gemeenten waar wij een contract mee hebben.

Buro Bloei heeft contracten met de volgende gemeenten:

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

2. Jullie hebben een geldige verwijzing voor specialistische jeugdhulp van een bevoegde verwijzer.

Welke bevoegde verwijzers zijn er?

3. De gewenste hulp valt binnen Segment B.

Buro Bloei biedt hulp aan binnen Segment B: hierbij is er sprake van enkelvoudige problematiek waarbij de problematiek en de behoefte van het kind enkelvoudig en goed herkenbaar zijn.

De gewenst hulp valt binnen de profielen en intensiteiten geboden door Buro Bloei. De verwijzer kan via de volgende link zien of Buro Bloei hierbij aansluit: https://www.ikzoekjeugdhulp.nl/professional

  • Bij verwijzing door de gemeente is reeds bepaald op welke hulp jullie recht hebben. Met andere woorden: dan is het segment/profiel/intensiteit bepaald en kunnen jullie (mits dit aansluit) direct bij Buro Bloei terecht voor hulp. 
  • Bij verwijzing door een andere bevoegde verwijzer zal er een intake plaatsvinden. Op basis van de intake dient Buro Bloei een ‘verzoek om toewijzing’ in bij de gemeente. Zodra de gemeente het verzoek toewijst en er bepaald is binnen welk segment/profiel/intensiteit de gewenste hulp valt kan gestart worden met de hulpverlening vanuit Buro Bloei.

Vergoeding vanuit een PGB 

Voor kinderen die een psychiatrische diagnose hebben, bijvoorbeeld ADHD of autisme kun je als ouders/verzorgers een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan vragen. Een PGB is een geldbedrag waarmee je zorg, hulp of begeleiding voor je kind kunt inkopen. Alle informatie over het PGB en het aanvragen ervan is op deze site te vinden. Als er al een PGB is toegekend kan dit worden gebruikt om de begeleiding of coaching door ons hiermee te bekostigen.

Tevens kunnen de sessies (coaching en begeleiding) onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding of bijzondere ziektekosten als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden.

Wanneer kan je niet bij Buro Bloei terecht?

  1. Buro Bloei biedt geen hulp aan binnen Segment C: hulp binnen dit segment vraagt om specialistische expertise van meerdere professionals tegelijk. Het gaat om complexe, ‘veelomvattende hulp’.
  2. Hulp bij echtscheiding. Wij verwijzen je hiervoor graag door naar: TK-coaching.
  3. Ernstige dwang. Hiervoor verwijzen wij door naar: UvaMinds.
  4. DSM-5 diagnose (bv. AD(H)D, autisme). Dit gebeurt bij gespecialiseerde GGZ instellingen.