Observatie

Wat?

Soms bestaan er vragen of zorgen over het gedrag van een kind en de manier waarop hiermee het best kan worden omgegaan. Deze kunnen zowel in de school-, als in de thuissituatie bestaan. 

Voorbeelden zijn: 

  • Het kind komt in de klas maar niet tot werken. 
  • Het kind lijkt zich niet lekker te voelen in de klas en/of heeft weinig aansluiting in de groep. 
  • Het kind toont thuis veel opstandig gedrag en je weet niet waar dat vandaan komt. 
  • Het kind heeft thuis boze buiten en het lukt je niet deze te doorbreken.  

In dit soort gevallen kan het waardevol zijn om (naast een gesprek hierover) eens een gerichte observatie door een externe deskundige te laten uitvoeren. Een observatie geeft een objectieve weergave van het gedrag en interacties. Het kan zicht geven op de aanleiding van gedrag en antwoord geven op de vraag of het gedrag wel, of niet situatiegebonden is. 

Hoe?

Voor een observatie door Buro Bloei komen wij naar school, en/of bij jullie thuis. Gedurende een van tevoren afgesproken tijdsbestek observeren wij het gedrag van het kind, in interactie met zijn/haar omgeving, tijdens verschillende activiteiten. Dit betekent dat we niet alleen naar het kind kijken, maar ook naar de reacties op en van de anderen in de omgeving. 

Wij beschrijven deze interacties neutraal en zonder oordeel, zodat de gedragingen kunnen worden geobjectiveerd. Tijdens de observatie nemen wij geen deel aan de situatie; wij zijn puur ‘toeschouwer’. Je hoeft een observatie dus niet voor te bereiden, maar voert de activiteiten uit zoals je dat ‘normaal’ ook zou doen. 

Na afloop van de observatie maken wij een verslag, waarin wij -naast de gedragsbeschrijvingen- handvatten geven voor jou/jullie als ouder(s) en of/school. Onze adviezen zijn dus gericht op jouw handelen, zodat jij in toekomstige situaties beter toegerust bent en het kind kunt helpen bij het verbeteren van het gedrag. 

Uiteraard is het mogelijk om als aanvulling op de handelingsadviezen onderzoek bij het kind af te nemen, of begeleiding van het kind in te zetten. 

Voor wie?

Voor ouders en/of leerkrachten die een objectief beeld willen van het (probleem)gedrag van een kind en op zoek zijn naar gerichte en praktische adviezen om adequaat met dit gedrag om te kunnen gaan. 

Wat kost dat?

Buro Bloei hanteert een standaardtarief van€ 115 per uur, exclusief eventuele reistijd.  

Voor observaties in combinatie met onderzoek en/of begeleiding maken wij graag een offerte voor je op maat.