Rouw 

Wat? 

Rouw ontstaat als reactie op een ingrijpende verandering, of een verlies van een huidige situatie. Kinderen kunnen rouw ervaren door uiteenlopende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld: ziekte/overlijden van een dierbare, verhuizing, scheiding, het kwijtraken van een vriendschap. 

Rouw is individueel en noodzakelijk (‘je moet er doorheen’). Het kan fijn zijn om bij de te doorlopen ‘rouwtaken’ wat hulp te krijgen. Bijvoorbeeld bij het aanvaarden van het verlies, het op een gezonde manier verwerken van de pijn, maar ook bij het aanpassen aan de nieuwe situatie. Buro Bloei is gecertificeerd begeleider voor ‘Kinderen in de Rouw’.  

Hoe?

We ondersteunen het kind individueel in het proces van rouw, middels gesprekken, oefeningen en creatieve werkvormen. Uiteraard afgestemd op de ontwikkelingsfase en de behoeften van het kind. 

Daar waar wenselijk (bijvoorbeeld wanneer iemand binnen het gezin ziek of overleden is) kan het hele gezin bij de begeleiding worden betrokken. Wanneer de gezinsleden elkaar goed begrijpen en kunnen ondersteunen is de kans het grootst dat het gezin kan blijven functioneren.  

Ook kunnen we ouders helpen bij vragen over hun rouwende kind, om het zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.  

Voor wie? 

Kinderen vanaf 6 jaar, die een ingrijpende gebeurtenis, of verlies hebben ervaren en ondersteuning kunnen gebruiken bij de verwerking hiervan. Bij jongere kinderen richten wij ons vooral op het ondersteunen van de ouders.  

Wat kost dat? 

Buro Bloei hanteert een standaardtarief van € 115 per uur (Let op! Vanaf 1 september 2024 zal ons standaard uurtarief verhoogd worden naar € 130).