We zijn momenteel bezig met werk aan de website. Excuses voor het ongemak.

Wat?

Missie

Talentontwikkeling voor alle kinderen.

Visie

Om dat te kunnen bereiken moeten we werken aan de krachten van het kind; ‘werken aan wat werkt’.

Doelstelling

Het vanuit de wetenschap, met een scherp oog voor oplossingsgericht handelen (uitgaande van het altijd aanwezige talent van het kind), bereiken van een winstgevende situatie.

Buro Bloei is ambitieus en wil gewoonweg de beste zijn in het laten bloeien van kinderen!! Buro Bloei gaat voor resultaat en wil ‘winst’ gevend zijn; winst voor kinderen, winst voor ouders, winst voor scholen en winst voor Buro Bloei zelf.
Met die laatste winst wil Buro Bloei zich inzetten om (op termijn) een bepaald percentage van haar werk pro deo uit te voeren, voor hen die dat nodig hebben maar niet beschikken over de middelen.