Niet-verbaal Intelligentieonderzoek

Wat? 

Bij sommige kinderen is het (nog) niet goed mogelijk om een ‘gewone’ intelligentietest af te nemen, omdat zij hiervoor te weinig beheersing hebben van taal en communicatie. Bijvoorbeeld door problemen in de taalontwikkeling, of een migratieachtergrond waardoor Nederlands testmateriaal minder geschikt is. Bij deze kinderen kan een niet-verbaal intelligentieonderzoek worden afgenomen. Buro Bloei neemt dergelijk onderzoek af bij de jonge kinderen.  

Hoe? 

Buro Bloei maakt voor dit onderzoek gebruik van de meest recente versie van de Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest 2-8 jaar; de SON-R 2-8. 

Deze test kan worden afgenomen zonder gebruik te maken van gesproken en geschreven taal. Alle opdrachten worden uitgelegd aan de hand van demonstraties en met ondersteuning van gebaren.  

De test bestaat uit 6 verschillende taken: puzzels, categorieën, patronen, situaties, analogieën en mozaïeken. De 3 taken waarop de oplossing al doende geconstrueerd moet worden (puzzels, mozaïeken en patronen) vormen samen de Performale Schaal (= SON-PS). De 3 taken waarbij het kind moet kiezen welke oplossing de juiste is (situaties, categorieën en analogieën), vormen samen de Redeneer Schaal (=SON-RS). 

Voor wie? 

Kinderen van 2 tot en met 7 jaar, met problemen in de taal en of communicatie, bij wie er vragen zijn over het algemeen intelligentieniveau. Dit onderzoek wordt vaak afgenomen bij een vermoeden van TOS (taalontwikkelingsstoornis).  

Wat kost dat? 

Buro Bloei hanteert een tarief van€ 500 voor het volledige onderzoekstraject (Let op! Per 1 september 2024 gaan onze tarieven omhoog)

  1. Intake op basis van aanmeldingsformulieren 
  2. Voorbereiding 
  3. Afname van het onderzoek (een deel van de ochtend) 
  4. Uitwerken en scoren 
  5. Een beknopte rapportage met daarin de belangrijkste bevindingen, conclusies en adviezen (vanwege het niet-verbale karakter van de test zijn de observaties en gespreksgegevens beperkt) 
  6. Een gesprek waarin de resultaten en het advies worden besproken 

Na afloop van een onderzoek hebben wij altijd een adviesgesprek met ouders. Hierin bespreken wij de resultaten en adviezen en vertellen wij meer over hoe het onderzoek gegaan is.