Coaching leerkrachten

Als leerkracht (docent) kom je, zoals iedere professional, soms in situaties waarin je het gevoel hebt dat je bepaalde vaardigheden mist, of dat deze aangescherpt kunnen worden. Persoonlijke ontwikkeling is een continue proces, waarbinnen het op bepaalde momenten heel fijn kan zijn als er iemand is die met je ‘meeloopt’ en je van opbouwende feedback voorziet.
Buro Bloei kan in dit proces een praktische coach zijn, die heel concreet en direct helpt bij het vergroten van competenties en het (weer) versterken van het zelfvertrouwen.

Wat?

In een intakegesprek bepalen we de hulpvragen en maken we een plan van aanpak, dat aansluit bij de wensen en behoeften van de coachee.
We spreken één of meerdere observatiemomenten af. De bevindingen hieruit worden besproken. Samen wordt bekeken hoe deze mogelijk kunnen worden vertaald naar praktisch handelen. De coach heeft met name een begeleidende en ondersteunende rol en helpt de coachee bij het komen tot inzichten en het bedenken van mogelijkheden. Er worden geen ‘kant en klare tips en trucs’ gegeven; binnen coaching gaat het om meer duurzame ontwikkeling. Coaching impliceert een kwetsbare opstelling. Buro Bloei zal dan ook te allen tijde zorgdragen voor een veilige en respectvolle relatie.

Voor wie?

Voor leerkrachten en docenten uit het primair-, of voortgezet onderwijs (ervaren, of juist startend), die hun sterkten, zwakten en valkuilen onder de loep willen nemen om zo hun competenties te vergroten. De focus kan liggen op verschillende domeinen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Pedagogische vaardigheden
  • Vakinhoudelijke vaardigheden
  • Organisatorische vaardigheden
  • Omgang met collega’s, ouders, specifieke kinderen
  • Reflectie en persoonlijke ontwikkeling

Wat kost dat?

€ 95 per uur

Neem voor een offerte op maat contact met ons op: info@buro-bloei.nl

Zie ook Tarieven