Contact

 

Algemene Voorwaarden

Disclaimer
Op alle op de site aanwezige foto's, teksten en grafische ontwerpen berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden, in welke vorm dan ook. Overname van foto's, teksten of grafische ontwerpen op andere websites, of gebruik in publicaties zal als inbreuk beschouwd worden op het auteursrecht. Kosten voor eventuele gerechtelijke stappen zullen op de overtreder verhaald worden.

Neem contact met ons op