Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is al geruime tijd een speerpunt binnen het onderwijs. Scholen en leerkrachten krijgen steeds meer oog voor de leerlingen die in staat zijn om uitzonderlijke cognitieve prestaties te leveren. Zij proberen deze leerlingen in beeld te krijgen, een passend onderwijsaanbod voor hen in te richten en onderpresteren te voorkomen. Hoogbegaafde kinderen worden hiermee steeds meer een specifieke doelgroep binnen het onderwijs, net als kinderen met bijvoorbeeld leer-, en/of gedragsproblemen.

Dit is een mooie en noodzakelijke ontwikkeling met een tweeledig belang; enerzijds wordt hiermee ingezet op het voorkomen van problemen voortkomend uit onvoldoende cognitieve uitdaging, zoals: onderpresteren, demotivatie, perfectionisme en faalangst. Anderzijds wordt hiermee actie ondernomen op de constatering dat weinig (hoog)begaafde leerlingen hun talent optimaal weten te ontplooien (Centraal Plan Bureau, 2006). Er is dus een enorme hoeveelheid onbenut leerkapitaal en dat is zonde!

Er is dus een duidelijk besef dat ook de slimmere kinderen (net als de kinderen die minder goed mee kunnen komen) gerichte begeleiding nodig hebben. In de praktijk blijkt het omzetten van dit besef in concreet handelen voor veel leerkrachten nog een hele uitdaging…Het kunnen bieden van een passend en uitdagend onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen vereist onder andere: kennis van de leerkracht over (hoog)begaafdheid, flexibiliteit in het curriculum en klassenmanagement en een schoolklimaat waarbinnen waarde wordt gehecht aan en waardering bestaat voor cognitieve prestaties. 

Wat kan Buro Bloei hierin betekenen?

Buro Bloei kan scholen begeleiden bij het vormgeven van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dit kan op verschillende niveaus:

  • Scholing en training van leerkrachten, schoolteams en /of schoolbesturen
  • Meedenken en adviseren over het opzetten en implementeren van beleid
  • Begeleiding en diagnostiek van individuele leerlingen, zie ook:  begeleiding en diagnostiek
  • Workshops en lezingen over (hoog)begaafdheid

Wat is de relevante ervaring van Buro Bloei?

  • Buro Bloei is ECHA gecertificeerd (Universitair 'Specialist in Gifted Education')
  • Buro Bloei heeft diverse trainingen gevolgd
  • Buro Bloei heeft al op een heel groot aantal scholen begeleiding geboden
  • Sonja was projectsecretaris voor de adviescommissie 'Dijkgraaf' tijdens de subsidieregeling ‘Excellentie in het Basisonderwijs’ vanuit het ministerie van OCW (2008-2009)
  • Sonja heeft als docent lesmodules (hoog)begaafdheid gegeven voor Fontys Hogescholen
  • Zie ook: hier en hier

Wat kost dat?

Wij maken graag een offerte op maat, op basis van jouw wensen. Neem hiervoor contact op: info@buro-bloei.nl

Zie ook: De Top