Intervisie

'Intervisie'; we hebben (of maken) er niet altijd tijd voor en dat is zonde! Van het uitwisselen van werkervaring met mede professionals en het samen reflecteren daarop kan enorm veel worden geleerd en kan nóg beter worden gefunctioneerd. Intervisie is een uitermate efficiënte manier van deskundigheidsbevordering, die uitgaat van eigen kennis, werkervaring en reflectie.

Wat?

Buro Bloei kan helpen bij (het opzetten van) een intervisietraject binnen je school. Dit kan op verschillende niveaus en manieren. Van heel praktisch (het aanleveren van intervisiemethodieken en het begeleiden van een intervisiesessie als gespreksleider/facilitator) tot meer inhoudelijk (meedenken over ingebrachte casussen, kennis delen).
In een intakegesprek bespreken we de wensen en maken we een plan. Indien gewenst kan een startvergadering worden georganiseerd over het proces, belang en de voorwaarden van intervisie.

Voor wie?

Voor iedere groep (groepje) onderwijsprofessionals die zichzelf én de organisatie wil ontwikkelen door te investeren in een collegiaal leerproces.

Wat kost dat?

€ 95 per uur

Neem voor een offerte op maat contact met ons op: info@buro-bloei.nl

Zie ook Tarieven