Intelligentieonderzoek

Wat?

In een intelligentieonderzoek worden verschillende aspecten van de intelligentie van een kind onderzocht, zoals de verbale– (talige) en de performale (praktische) intelligentie. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de verwerkingssnelheid. ZIe hier voor een speciale uitleg voor kinderen.

Hoe?

Buro Bloei gebruikt voor dit onderzoek de WISC-V. Dit is de meeste gebruikte intelligentietest voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Als het kind jonger is dan 6 jaar gebruiken wij de WPPSI-III. Als het gaat om jongeren ouder dan 16 wordt er gebruik gemaakt van de WAIS-III. Het afnemen van het onderzoek duurt ongeveer 3 uur.

Voor wie?

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar bij wie er vragen zijn over het intelligentieniveau en/of het intelligentieprofiel.

Wat kost dat?

Een intelligentieonderzoek bij Buro Bloei kost 650 euro. Voor meer informatie zie tarieven