Schoolobservatie

Wat?

Soms bestaan er vragen, of zorgen over het gedrag van een kind en de manier waarop hiermee het best kan worden omgegaan. Deze kunnen zowel in de school-, als in de thuissituatie bestaan.

Bijvoorbeeld: één van jouw leerlingen heeft moeite om aan het werk te gaan/blijven tijdens het zelfstandig werken en je zoekt handvatten om dit te verbeteren. 

In dergelijke gevallen kan het waardevol zijn om (naast een gesprek hierover) eens een gerichte observatie door een externe deskundige te laten uitvoeren. Een observatie kan zicht geven op de aanleiding van gedrag en antwoord geven op de vraag of het gedrag wel of niet situatiegebonden is. 

Voor wie?

Voor leerkrachten (en ouders) die een objectief beeld willen van het (probleem)gedrag van een kind en op zoek zijn naar gerichte en praktische adviezen om adequaat met dit gedrag om te kunnen gaan.

Hoe?

Voor een observatie door Buro Bloei komt één van ons naar school. Gedurende een van tevoren afgesproken tijdsbestek observeren wij het gedrag van het kind, in interactie met zijn/haar omgeving, tijdens verschillende activiteiten. Dit betekent dat we niet alleen naar het kind kijken, maar ook naar de reacties op en van de anderen in de omgeving.

Wij beschrijven deze interacties neutraal en zonder oordeel, zodat de gedragingen kunnen worden geobjectiveerd. Tijdens de observatie nemen wij geen deel aan de situatie; wij zijn puur ‘toeschouwer’. Je hoeft een observatie dus niet voor te bereiden, maar voert de activiteiten uit zoals je dat ‘normaal’ ook zou doen.

Na afloop van de observatie maken wij een verslag, waarin wij -naast de gedragsbeschrijvingen- handvatten geven voor jou als leerkracht. Onze adviezen zijn dus gericht op jouw handelen, zodat jij in toekomstige situaties beter toegerust bent en het kind kunt helpen bij het verbeteren van het gedrag.

Uiteraard is het mogelijk om als aanvulling op de handelingsadviezen onderzoek bij het kind af te nemen, of begeleiding van het kind in te zetten.