Zelfbeeld

Wat is het zelfbeeld?

Het zelfbeeld is het beeld dat je over jezelf hebt, bijvoorbeeld welke eigenschappen er bij je horen. Dit kunnen eigenschappen zijn zoals bijvoorbeeld sporten of leren, of hoe je omgaat met bepaalde situaties. Ook hoe je over jouw uiterlijk denkt is onderdeel van je zelfbeeld. Je wordt niet geboren met een bepaald zelfbeeld, je zelfbeeld wordt tijdens je leven gevormd door ervaringen en de reacties van anderen op jou. Dit zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier gaat denken over jezelf. Als je altijd te horen krijgt dat je geweldig bent en nooit iets fout doet, is dat van invloed op hoe je over jezelf denkt. Het zelfbeeld dat zich dan vormt is weer van invloed op hoe je met bepaalde dingen omgaat en hoe je dat beleeft.

Het is belangrijk dat kinderen een reëel zelfbeeld hebben. Het bepaalt voor een groot deel hoe ze handelen in situaties en hoe ze zich over zichzelf voelen.

In de pubertijd krijgen kinderen te maken met veel gebeurtenissen en ervaringen die ervoor kunnen zorgen dat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld in gevaar komt. Ouders zijn vaak minder van invloed en vrienden des te meer. Pubers vergelijken zich voortdurend met hun vriendengroep. Als  ze een vaststaand idee hebben  dat ze mee moeten gaan met hoe anderen eruit zien en ze kunnen daar niet aan voldoen, zullen ze vaak teleurgesteld raken. Dit is van invloed op hun zelfbeeld en uiteindelijk ook weer van invloed op hoe zij met bepaalde dingen omgaan.

Als kinderen een zelfbeeld hebben dat niet klopt met hoe ze daadwerkelijk zijn en ze weten niet wat ze hier zelf aan kunnen doen, kan Buro Bloei hierbij helpen met bijvoorbeeld individuele begeleiding.