Zelfvertrouwen

Wat is zelfvertrouwen?

Zelfvertrouwen is de wetenschap dat je dingen zelf kunt. Kinderen worden geboren met een bepaald temperament. Het ene kind is wat meer teruggetrokken in aanleg, terwijl de andere meer onderzoekend is. Dit kan van invloed op zijn op zelfvertrouwen. Kinderen die meer extravert zijn, zullen eerder de wereld gaan ontdekken en meer ervaringen opdoen en daardoor zullen ze zich eerder zekerder voelen over hun vaardigheden.  Kinderen die wat introverter zijn, zullen niet zo snel geneigd zijn het voortouw trekken en daardoor minder ervaring opdoen in bepaalde situaties. Dit gebrek aan ervaring kan er weer voor zorgen dat ze zich minder zeker voelen en minder zelfvertrouwen ontwikkelen.

Ook omgevingsfactoren spelen een rol. Als je als ouder angstig en voorzichtig bent, dan is het lastig om te zeggen in hoeverre het gedrag van je kind is aangeboren of aangeleerd. Want als je zelf weinig vertrouwen hebt in dat je kind een bepaalde vaardigheid bezit, dan kan dat ook van invloed zijn op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van je kind. Dit komt omdat je dit gebrek aan vertrouwen in je kind vaak onbewust aan je kind laat zien. Een mooi voorbeeld van dit doorgeven van onbewuste signalen is op deze video te zien.

Je kunt als ouder het zelfvertrouwen van je kind vergroten door ze positieve feedback te geven zonder daar een waardeoordeel aan te hangen, je kind te accepteren zoals hij of zij is. Bijvoorbeeld door te zeggen; ‘wat fijn dat je er bent’. Of: wat is het gezellig met jou. Dat maakt dat een kind zich gewaardeerd voelt, daar groeien ze erg van. Hierbij is het eindresultaat ondergeschikt aan het proces. Wees dus niet alleen gericht op de prestaties, maar ook hoe je kind zich heeft ingezet.

Als je als ouder de hele tijd zegt dat je kind niet goed genoeg is zal het zelfvertrouwen zich niet ontwikkelen. Geef je kind de ruimte om zelf dingen te ervaren, neem niet te snel dingen uit hun handen. Kinderen leren ook van fouten maken, vooral als ze het zelf weten op te lossen.