Leer kinderen doorzetten met behulp van het ‘Batman Effect’!!

Het is niet eenvoudig om kinderen in onze moderne wereld te leren door te zetten en mentaal sterk te zijn. De technologie en digitale media leveren instant behoeftebevrediging en zijn vaak een makkelijke ‘vlucht’ wanneer dingen lastig worden. De kinderen van nu hebben meer dan ooit moeite met aandacht vasthouden en geduld hebben, als iets niet gaat zoals ze willen.
Maar er is goed nieuws!! Doorzettingsvermogen is een vaardigheid die kan worden aangeleerd, zelfs in dit elektronische tijdperk! Een leuke en simpele manier om kinderen te leren dat zij sterker zijn dan ze denken, is het ‘Batman Effect’.

Waarom is doorzettingsvermogen zo belangrijk?
Waarom zou je moeten willen doorgaan als iets pijnlijk, saai, of frustrerend is? Nou, wetenschappelijke studies tonen aan dat mensen met doorzettingsvermogen het beter doen, op bijna alle belangrijke levensdomeinen! Zo blijkt bijvoorbeeld dat de vaardigheid om door te zetten in vervelende situaties geassocieerd wordt met een hogere intelligentie en betere school- en werkprestaties.
Zonder doorzettingsvermogen kunnen kinderen opgroeien tot volwassenen die onmiddellijk opgeven als zij tegenslag op hun pad krijgen. Dat kan betekenen direct stoppen met een baan, als de eerste promotie uitblijft. Of een relatie bij de eerste de beste ruzie beëindigen. 

Hoe werkt het Batman Effect?
Volgens onderzoek uit 2016, gepubliceerd in ‘Child Development’, kan het doorzettingsvermogen van kinderen worden versterkt door hen net te laten doen alsof zij Batman, Bob de Bouwer, Dora, of een ander hardwerkend (bekend) ‘karakter’ zijn.
De onderzoekers die deze theorie testten, deden dit bij kinderen van 4-6 jaar. Zij lieten deze kinderen een saaie computertaak doen. De kinderen werd gezegd zo lang en hard mogelijk te werken. Ook werden zij gewaarschuwd dat de taak saai zou zijn en werd aangegeven dat zij op ieder gewenst moment een pauze mochten nemen om een spelletje te doen op een tablet. De kinderen werden verdeeld in drie groepen:
·       Groep 1: Deze kinderen kregen de instructie zichzelf regelmatig te vragen: ‘Werk ik hard?’.
·       Groep 2: Deze kinderen kregen de instructie aan henzelf te refereren in de derde persoon en zichzelf regelmatig te vragen: ‘Werkt …….. hard?’ (op de stippellijn werd de naam van het kind ingevuld).
·       Groep 3: Deze kinderen kregen de instructie net te doen alsof zij een hardwerkend ‘karakter’ waren, zoals Batman, Bob de Bouwer, of Dora. Zij kregen een hulpmiddel, zoals bijvoorbeeld een cape, om zichzelf aan het karakter te herinneren. Zij moesten zichzelf regelmatig vragen of hun karakter hard werkt. Dus bijvoorbeeld: ‘Werkt Batman hard?’

De kinderen uit groep 1 namen de meeste pauzes en hadden de meeste moeite met de taak. De kinderen uit groep 2 deden het iets beter, vooral omdat zij in staat waren onderscheid te maken tussen zichzelf  en hun emoties, door aan zichzelf te refereren in de derde persoon. De kinderen in de derde groep deden het veruit het best! Het vermoeden van de onderzoekers is dat het zich verplaatsen in een sterk karakter de kinderen het vertrouwen geeft om door te gaan.

Hoe pas je het Batman Effect praktisch toe?
Of je je kind nu probeert te motiveren zijn kamer op te ruimen, of hem probeert aan te sporen zijn huiswerk af te maken, het ‘Batman Effect’ zou het steuntje in de rug kunnen zijn.
Ontdek wat het favoriete karakter van je kind is. Verzeker je ervan dat het een hardwerkend figuur is, zoals bijvoorbeeld Freek Vonk. Zeg tegen je kind: ‘Doe net alsof je Freek bent en doe je werk zoals Freek dat zou doen.’ Check regelmatig tussendoor hoe het gaat door te vragen: ‘Hoe gaat het daar, Freek?’. Waarschijnlijk zul je merken dat het beter gaat dan gebruikelijk!
Iedere keer dat je kind succesvol doorzet, bouwt hij de mentale kracht op die nodig is om moeilijke dingen te doen. En hoe meer vertrouwen hij daarin krijgt, hoe meer uitdagingen hij de baas kan!

Referentie:
White, R.E., Prager, E.O., Schaefer, C., Kross, E., Duckworth, A.L., & Carlson, S.M. (2016). The “Batman Effect”: Improving Perseverance in Young Children. Child Development, 88 (5).