Iris (22 jaar, student UvA).

‘In het laatste jaar van mijn studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de UvA heeft Sonja Borgsteede mij met veel enthousiasme begeleid gedurende het schrijven van mijn bachelorscriptie. Sonja is vanaf begin af aan zeer geïnteresseerd en betrokken geweest in mijn onderzoek naar jonge transgenders. Met vragen kon ik altijd bij haar terecht. Sonja stuurde niet zozeer maar adviseerde vooral en kon verhelderende inzichten geven. Wanneer ik even door de bomen het bos niet meer zag of wanneer ik plotseling aan alles twijfelde wist Sonja mij altijd weer opnieuw moed in te spreken. Ik kijk zeer positief terug op de tijd waarin Sonja mijn begeleidster was!’