Judith en Gijs, ouders van Sam (6), na afloop van een onderzoek.

‘Sinds Sam naar school gaat raakt hij bij tijd en wijle gefrustreerd en vreselijk verdrietig zonder dat zijn schoolresultaten daar aanleiding toe geven. Sonja en Mariëlle hielpen ons al sinds het begin van groep 2 door ons soms van artikelen te voorzien en door mee te denken. Toen Sam in groep 3 steeds nadrukkelijker om hulp ging vragen en we ons realiseerden dat er echt iets mis ging, was de stap om hem door Buro Bloei te laten onderzoeken dan ook klein: we waren al vertrouwd met de grote expertise en de betrokkenheid. Wij waren erg blij met Sonja’s gedegen, nuchtere benadering. Niets overhaast, goed onderbouwd onderzoek én praktisch, met veel aandacht en toegespitst op de behoeften van ons kind. Er wordt opvallend goed geobserveerd, Sam’s eigenheid was leidend voor Sonja’s adviezen. Het allerbelangrijkste was dat Sam zich er helemaal op zijn gemak voelde en vreselijk opgelucht was dat Sonja woorden kon geven aan wat hij ons steeds probeerde duidelijk te maken. En dat we hem nu gericht kunnen helpen. We zijn meer dan geweldig geholpen. Dank!’