Monique, na afloop van een onderzoek bij haar zoon (6 jaar).

‘Toen wij op school en de opvang een aantal keer hoorden dat onze zoon veel boosheid en verdriet liet zien en dat het geregeld tot slaande ruzie kwam met klasgenoten, was duidelijk dat hij extra begeleiding kon gebruiken. De eerste gedachte was een sociale vaardigheidstraining. Ik wilde voorkomen dat hij alleen maar leert sociaal gewenst te zijn, zonder oorzaken te kennen van zijn gedrag en ben eerst gaan onderzoeken waar het gedrag vandaan zou kunnen komen. Bij onderzoek op het web ben ik, via hooggevoeligheid, bij hoogbegaafdheid terecht gekomen. Die kenmerken leken erg goed te passen. Na een gesprek met De DNKRS (begeleiding voor hoogbegaafden) werd dat bevestigd. Ik realiseerde mij dat, om op school de juiste begeleiding te kunnen vragen, concrete bevindingen zouden helpen. Dus besloten we hem te laten testen. 

Het eerste gesprek dat ik, telefonisch, met Sonja had, was heel erg prettig. De toon was persoonlijk, betrokken en uitnodigend. En het was een uitwisseling van gedachten. Bij een ander bureau werd vooral gevraagd naar naam, geboortedatum, adres en dergelijke. Het kwam daar niet tot een gesprek waar ik met mijn vragen en gedachten terecht kon. Hier lukte dat wel. In een persoonlijk gesprek met mij en mijn partner, waren de voortzetting van de prettige sfeer en een professionele aanpak reden om door te gaan bij Buro Bloei. Ook school was zeer te spreken over de aanpak. De vragenlijst die ik hen namens Sonja stuurde was volgens hen een positieve en handelingsgerichte lijst. Het gaf hen de bevestiging dat hun input en vragen van belang zijn en dat er oplossingsgericht gekeken wordt. Voor ons als ouders is het natuurlijk enorm belangrijk dat school achter onze acties kan staan, zodat we goed in gesprek blijven en samen tot oplossingen kunnen komen. Daar draagt de aanpak van Buro Bloei zeker aan bij.
Onze zoon ging ontspannen naar de testochtend, ik liet hem met een goed gevoel achter. Hij kwam er ook ontspannen vandaan en zei het leuk gevonden te hebben. Het verslag wat volgde bevestigde onze vermoedens van hoogbegaafdheid. Er wordt heel duidelijk in omschreven op welk niveau hij functioneert en wat dat betekent voor de begeleiding die nodig is. Wij herkenden ons zoontje in het verslag. Daar waar wij vragen hadden, lichtte Sonja via de mail en in een gesprek een en ander helder toe. Niet alle vragen zijn beantwoord, het komende jaar zal uitwijzen hoe onze zoon zich verder ontwikkelt. Maar we hebben veel antwoorden en daarmee een duidelijk uitgangspunt en heel veel tips en adviezen. School zal hier veel aan hebben als startpunt van de begeleiding. Voor mij betekent dit alles dat ik sinds de start van deze zoektocht weer wat rust gevonden heb. Ik zie de komende tijd met vertrouwen tegemoet, fijn!’