Muriel Siepel (moeder van Xavier) na afloop van een onderzoek.

‘We hebben onze zoon laten testen om naar een andere school te laten gaan met meer aanbod voor wat slimmere kinderen, omdat hij veel taakjes makkelijk vond. Maar met name omdat hij binnen zijn eigen groep niet veel aansluiting vond met klasgenootjes en het er niet naar zijn zin had. Toevallig een erg rumoerige klas, met veel problematiek. Begon zelfs te twijfelen of het niet aan onze zoon lag. Xavier werd getest, en bleek niet alleen over een goede intelligentie te beschikken maar werd ook erg sociaal gevonden, dat is deels ook door de manier waarop Mariëlle werkt. Zij verstaat de kunst van het kinderen op hun gemak te laten voelen en kijkt naar de talenten en kansen van kinderen en heeft begrip voor en inzicht in creatieve oplossingen die kinderen soms bedenken voor iets. Niet alleen was ik erg tevreden over de manier van testen en omgang, maar ook het vervolg in contact en interesse in de overgang naar een andere school. Ze heeft dit teruggekoppeld aan de orthopedagoog en Intern Begeleider van de nieuwe school, waarbij ze uitleg kon geven over het verloop van de test en mogelijkheden van een kind, i.p.v. alleen opsturen testresultaten. Als ouder geeft dit vertrouwen en blijk van vakbekwaam- en gedrevenheid.’